Ace! Business Training
Incompany training, personal training, maatwerktraining

..

Maatwerk cursus trainingAce! Maatwerktraining

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van het Ace! Maatwerktraining concept (PDF in een nieuw tabblad).

Ace! is een breed georiënteerd trainingsbureau. We kunnen op de volgende vakgebieden vrijwel elke maatwerkcursus ontwikkelen die medewerkers nodig hebben:

Accountmanagement, verkoop
Acquisitie, new business
Salesmanagement
Commerciële slagkracht
Call centers, in- en outbound
Arbeidsre-integratie
Werkhervatting na ziekte
Competentiemodellen
Competentiemanagement
HRM, personeelsmanagement
Inkoopvaardigheden
Persoonlijke effectiviteit
Communicatievaardigheden
Marketing, strategisch
Operationele marketing
Webmarketing, e-commerce
Management, leidinggeven
Strategisch management
Organisatiekunde
Lean en agile werken
Teams, teamwork
Productmanagement
Projectmanagement, Scrum
Train de trainer, didactiek

Voor het realiseren van volledig incompany maatwerk voor 1-25 cursisten hanteert Ace! het basis-analyse-model, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 

Vraagstelling

Wat is het onderwerp of de vraag?
Formuleer de concrete vraagstelling.
Waaruit is de vraag ontstaan?
Wat is de achtergrond?
Wat wil men met de training bereiken?
Wie formuleert de scholingsbehoefte?
Wat is het gewenste resultaat?

 

Onderwerp en inhoud

Welke onderwerpen komen aan bod?
Wat kunnen de cursisten na de training?
Is het beoogde perspectief realistisch?
Is er de mogelijkheid om de kennis toe te passen binnen de functie?
Is de nieuwe capaciteit in balans met de werksituatie en praktijk van de deelnemers?

 

Doelgroep

Voor welke mensen is de training bedoeld?
Welke voorkennis en ervaring hebben de deelnemers?
Wat is de motivatie van de deelnemers?

 

Waar en wanneer

Op welke locatie wordt de training uitgevoerd?
Wat is de betekenis daarvan voor de training?
Wat is de beste periode?
Welke dagen of dagdelen?

 

De trainer

Welke trainerkwaliteit is nodig?
Is die kwaliteit binnen Ace! aanwezig?
Is de verwachting ten aanzien van de handelwijze van de trainer eenduidig en bij belanghebbenden bekend?

 

Relatie product-prijs

Welke investering (in tijd en geld) is nodig?
Welke andere kosten gaan gemaakt worden voor de daadwerkelijke uitvoering?
Is de verhouding tussen de investering en het product realistisch?

Een Ace! maatwerktraining is zeer flexibel. Onderwerpen en trainingsvormen kunnen we combineren naar heel specifieke trajecten. Exact conform uw wensen en niveaueisen, en met uw doelstellingen altijd scherp op het netvlies.

 

Intake-interview

Voor de training houden we intake-interviews (kick-offs) waarin we aansluiting realiseren tussen de training, de vraagstelling (leerdoelen) en de kennis en ervaring van de cursisten. Echt maatwerk dus! Desgewenst kunnen we voorbereidende individuele opdrachten formuleren. Er vindt dus een nauwkeurige fine tuning op de praktijksituatie en het niveau van de cursisten plaats. De inhoud van de training wordt precies toegespitst op de vraagstelling: (deel)onderwerpen worden toegevoegd of weggelaten en maatwerk is zonder meerprijs altijd mogelijk!

 

Leerdoelen en leerstijlen

En natuurlijk stellen we duidelijke trainingsdoelen. Waar wil men beter in worden? Wat wil men na de cursus weten en begrijpen, en wat willen de deelnemers in de (werk)praktijk beter kunnen toepassen? Als u dat wilt kunnen we vóór de cursus een leerstijlentest doen. Op basis van de uitslag daarvan kan de trainer nog beter fine tunen!

 

Datum, tijden & plaats

U kunt zelf met de trainer de data en tijden inplannen die de deelnemers uitkomen. Maatwerktraining kan binnen uw eigen kantoor of in één van de Ace! trainingslocaties gegeven worden. U kiest dus zelf de trainingsdata waarop het programma gevolgd wordt, van maandag t.m. zaterdag. Aaneengesloten dagen, in blokken of juist bewust gespreid over een langere periode. Trainingstijden 0900-1600 of 1300-2000, en losse avondsessies zijn ook mogelijk (1730-2030). Er is geen meerprijs voor training in avonden of op zaterdagen. Een inhaalsessie voor deelnemers die tijdens de cursus plots verhinderd zijn kan ad hoc gepland worden in de vorm van Ace! Personal Training.

 

Interactie

Ace! trainingen kennen een hoog en intensief interactieniveau met de cursisten: discussie over de leerstof zelf, oefening van de stof in de training en veel aandacht voor de toepassing van de methoden in de eigen (werk)praktijk. Voor de periode tussen de trainingsdagen kunnen intervisieopdrachten geformuleerd worden en er kunnen praktijkopdrachten voor na de cursus samengesteld worden.

 

Blended learning

Bij veel cursusonderwerpen kunnen we ook een deel blended learning toepassen. Dat is een zeer effectieve mengvorm van online e-learning en face-to-face training op locatie. Tijdens de intake wordt dit verder besproken.

 

Cursusmaterialen

Alle benodigde cursusmaterialen zijn bij de training inbegrepen, en na afloop ontvangt iedereen een syllabus en alle werkdocumenten (PDF). Tijdens de training kunnen de cursisten digitaal werken (laptop of tablet) of men kan ervoor kiezen om de werkdocumenten als print te gebruiken als (enkele) cursisten dat prettiger vinden.

 

Certificaat

Een training kan optioneel worden afgesloten met een examenpresentatie of een schriftelijk examen. Los daarvan ontvangt iedere deelnemer bij succesvolle deelname altijd een Ace! Cursuscertificaat.

 

Coachingpanel, praktijkbegeleiding

Cursisten worden tot 6 maanden na de training kosteloos verder begeleid bij de toepassing van de leerstof in de dagelijkse praktijk. Dit noemen we het Ace! Coachingpanel. Die ondersteuning wordt geboden door de trainer die de training gegeven heeft. Cursisten krijgen ook permanente toegang tot de Ace! Kennisbase op de website. Daar vindt u extra leer- en leesstof en allerlei persoonlijke tests. U ontvangt de toegangscodes tijdens de training.

 

Ace! trainers

Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en zijn daardoor altijd trendzettend. Daarnaast zijn ze ook opgeleid en gecertificeerd als trainer en coach. Ze zijn allen langere tijd werkzaam geweest in de vakgebieden die ze trainen. Up-to-date kennis wordt dus gemixt met een grote dosis praktijkervaring en prima trainer skills!

 

Trainingsniveaus

Elke maatwerktraining kan gegeven worden voor toepassing op 4 verschillende niveaus: directie, management (MT), teamleiding en operationeel niveau. Strategisch, tactisch en operationeel dus!

 

Plaats reserveren

Het is altijd mogelijk een vrijblijvende optie te nemen op de training en data van uw keuze. Hiermee reserveert u voor een bepaalde tijd een plaats en datum. Zo zijn de cursisten zeker van deelname.

 

Gratis advies

Twijfelt u of maatwerktraining precies aansluit bij de leerbehoefte? Onze trainers helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. U kunt Ace! iedere werkdag van 0830 tot 1730 telefonisch bereiken via 0165 396108 of per e-mail info@ace-management-partners.nl.

 

Condities Ace! Maatwerktraining

De genoemde prijzen zijn inclusief: intake-interview, voorbereidingskosten, syllabus en cursusmaterialen, trainingscertificaten en de reiskosten van de trainer. Als de cursus gegeven wordt binnen 1 van de Ace! locaties dan zijn verblijf en catering niet bij de prijs inbegrepen. De prijzen zijn exclusief btw. Op alle transacties zijn gedeponeerde leveringsvoorwaarden van toepassing. U vindt deze terug op onze website. De persoonlijke gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. Ook deze kunt u raadplegen via de website.

 

Managementrapportage

Na een training volgt er desgewenst een managementrapportage. Hierin evalueert de trainer de training, de resultaten en verbeterpunten per cursist en de resultaten met betrekking tot de trainingsdoelen. Ook wordt er een advies gegeven voor de vorming van een interne learning community en coaching of intervisie door de eigen manager mocht dat gewenst zijn.

 

Multi level training, multi discipline training

Multi discipline training: combinatie van meerdere afdelingen in één programma, waarbij teams deels gezamenlijk en deels apart modules volgen. Voorbeeld: sales en marketing volgen gezamenlijk de module acquisitie en volgen gescheiden de modules operationele sales en e-mailmarketing.

Multi level training: combinatie van meerdere organisatieniveaus in één programma, waarbij teams en managers deels gezamenlijk en deels gescheiden modules volgen. Voorbeeld: zowel de teams als de managers volgen de module teamwork, en alleen de  managers volgen de module leiding geven aan teams.

 

 • Vestigingen

  Klik voor de gegevens van onze cursuslocaties in Den Haag, Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Breda, Utrecht, Arnhem, Amersfoort, Brussel en Antwerpen.

  Emailadres: info@ace-management-partners.nl
  Centraal telefoonnummer:  0165 396 108

 • Vakgebieden

  Ace! investeert permanent in kennis en is trendzettend in:

  Accountmanagement, verkoop
  Acquisitie, new business
  Salesmanagement
  Commerciële slagkracht
  Call centers, in- en outbound
  Arbeidsre-integratie
  Werkhervatting na ziekte
  Competentiemodellen
  Competentiemanagement
  HRM, personeelsmanagement
  Inkoopvaardigheden
  Persoonlijke effectiviteit
  Communicatievaardigheden
  Marketing, strategisch
  Operationele marketing
  Webmarketing, e-commerce
  Management, leidinggeven
  Strategisch management
  Organisatiekunde
  Lean en agile werken
  Teams, teamwork
  Productmanagement
  Projectmanagement, Scrum
  Train de trainer, didactiek

  Klik coaching, coach, teamcoaching voor meer details.

 • YouTube vlogs

  Ace! algemeen
  Incompany training
  Personal training
  Interactie in een training
  Multi level/discipline training
  Leerstijlen
  Proactiviteit in training
  Trainingsvormen en trainer
  Meer video's