Vult u, indien u een gevolgde
cursus wilt beoordelen, ook de
2 onderstaande velden in: