De training functie-invulling verkoop 2 volgt op deel 1, gaat vakinhoudelijk in op verkoop, en behandelt alle belangrijke werkzaamheden en aandachtspunten van een verkoper. Er worden handzame en direct effectieve tools aangereikt om de groei- en verkoopdoelstellingen te behalen.

De verkooptrainingen van Ace! benaderen verkoop steeds vanuit 5 invalshoeken:

Na deze training zijn de deelnemers in staat om:

Om deze module te kunnen volgen dienst eerst de training functie-invulling verkoop 1 te zijn doorlopen. In deze training functie-invulling verkoop 2 komen de volgende aanvullende onderwerpen aan de orde:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: