Balanced scorecards geven sales- en accountmanagers een zeer krachtige tool om doelstellingen:

Ze voorzien in een grote verscheidenheid aan behoeften om de commerciële prestaties van de onderneming daadwerkelijk te kunnen managen en resultaat te laten opleveren. Balanced scorecards stellen ondernemingen blijvend in staat:

In deze training balanced scorecards accountmanagement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: