Goed zijn in je vak is één ding. Je kennis overdragen aan anderen is een tweede. Wie bijvoorbeeld voor het eerst een training of workshop verzorgt, kan wel een steuntje in de rug gebruiken. De cursus didactische vaardigheden is voor iedereen die voor het eerst doceert.

Inhoud van de training didactische vaardigheden:

Deel 1 - Een cursus samenstellen

Deel 2 - Persoonlijke vaardigheden

Optioneel:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: