Direct marketing is niet meer de verkoopbrief met antwoordstrook van (heel) vroeger. Nieuwe (social) media en de overgang van een verkopersmarkt (push) naar een kopersmarkt (pull) hebben grote wijzigingen veroorzaakt in direct marketing.

Na deze training zijn de deelnemers dan ook in staat om:

Inhoud van de training direct marketing:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: