In toenemende mate maken bedrijven gebruik van de diensten van derden: zo worden accountants en andere adviseurs ingeschakeld en wordt de bedrijfskantine verzorgd door een cateringbedrijf. Het gebruik maken van een dienst betekent in wezen dat een activiteit die het bedrijf in principe zelf zou kunnen verrichten, uitbesteed wordt aan derden. Dit verschijnsel vraagt om een aangepaste marketingaanpak voor dienstverleners.

Inhoud van de training marketing van diensten:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: