Verzuimbeheersing: stel dat u het verzuim terugdringt van 6 naar 4%. Dat levert een bedrijf met 75 medewerkers zo'n € 4.500,- per maand op. Dat is meer dan € 50.000,- per jaar! De doelstellingen van deze training verzuimbegeleiding en -beheersing zijn dan ook:

In deze training verzuimbegeleiding en verzuimbeheersing komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: