Vaak is een incident of strategische beslissing (ziekte, WAO, re´ntegratie, fraude, ontslag, reorganisatie, fusie, et cetera) binnen een organisatie aanleiding om maatregelen en wijzigingen in de personele structuur en bevoegdheden door te voeren. Vaak gaat dit gepaard met hoge kosten en veel extra tijd, waarbij de oorzaak van het probleem niet goed wordt aangepakt. Daarnaast is het verkrijgen van een evenwichtige verhouding tussen werkgever en medewerker makkelijker gezegd dan gedaan.

Inhoud van de training organisatie van personeelsmanagement:

Optioneel:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel« aan de orde: