Objectieve werving en selectie is precisiewerk. En één van de kritische succesfactoren van een organisatie! Deze training werving en selectie in een krappe arbeidsmarkt gaat gedetailleerd in op:

De training werving en selectie is ook uitstekend toepasbaar binnen ondernemingen die in het verleden vaak een beroep hebben gedaan op recruitmentbureaus, maar die werving en selectie, door praktische overwegingen of kostenefficiëntie, nu zelf ter hand nemen.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Optioneel:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: