Zakelijke gesprekken vereisen een structuur. Zeker indien er meerdere complexe gesprekken worden gevoerd over één thema, gespreid over een langere periode. De normale gespreksstructuur van opening, inventarisatie, argumentatie en afsluiting volstaat dan niet meer.

Na de training SPIN gespreks- en inventarisatietechniek zijn de deelnemers in staat om:

Inhoud van de training SPIN gespreks- en inventarisatietechniek:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: