Direct marketing is niet meer de verkoopbrief met antwoordstrook van heel vroeger. Nieuwe media en de overgang van een verkopersmarkt (push) naar een kopersmarkt (pull) hebben belangrijke wijzigingen veroorzaakt in direct marketing.

Na deze training zijn de deelnemers dan ook in staat om:

Inhoud van de training pushacquisitie accountmanagement - direct marketing:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: