Een offerte is veel meer dan een prijsopgave. Het is een prima middel om de relatie met (potentiële) klanten te versterken. Of het is een uitstekend advies! Maar juist daar gaat het nogal eens mis. De klik tijdens persoonlijke gesprekken wordt teniet gedaan met gortdroge, formele en technische offertes.

In deze training offertes accountmanagement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: