Deze training is het vervolg op de training communicatievaardigheden 1. Na deze vervolgtraining communicatievaardigheden 2 zijn de deelnemers in staat om:

In deze training communicatievaardigheden 2 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: