U wilt de omzet bij bestaande grote klanten uitbouwen. Of u wilt new business genereren uit grotere organisaties. Maar uw accountmanagers zouden meer resultaat moeten behalen dan ze nu doen. De oplossing kunt u realiseren met een training accountplannen. Want na deze training zijn de deelnemers in staat om:

In deze training accountplannen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1 - Welke klanten komen in aanmerking?

Deel 2 - Accountplan, situatieanalyse

Deel 3 - Accountplan, doelstellingen

Deel 4 - Accountplan, planning van de accountstrategie

Deel 5 - De planning meten en bijstellen

Deel 6 - Bijlagen bij het accountplan

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: