Ace! Management Partners
Business training    Business coaching    Management consulting

..

Bedrijfsprofiel Ace!

Ace! Management Partners helpt organisaties om te ontwikkelen en te groeien. Commerciële mindset, taakvolwassenheid, helikopterview en anticipatie op verandering bieden immers kansen die u kunt benutten om constant beter te presteren, om sterk competitief te zijn en om doelstellingen te realiseren in sales, marketing, communicatie, business development, management en organisatie.  

Betekenis Ace: 0.1 knap -> prima. uitstekend -> 1.1 an ~ player. een topspeler

 

Aanpassen aan verandering

Dé markt en daardoor ook uw markt zijn aan een continu veranderproces onderhevig. Technieken en methoden worden constant aangepast, maar ook denkbeelden en sociale verhoudingen veranderen permanent. Praktijkervaring alleen volstaat al lang niet meer om die veranderingsprocessen goed te volgen en te implementeren. Voortdurende creativiteit is een must voor een organisatie, die een positief toekomstperspectief wil behouden.. Ook bij verandering van functie of promotie naar een leidinggevende positie krijgen uw medewerkers nieuwe taken niet zomaar onder de knie. Ervaring of taalvolwassenheid zijn lang niet altijd voldoende om deze omslag te maken. Leiding geven aan andere mensen, onderhandelen met leveranciers en verkoop- of functioneringsgesprekken voeren. Klantgericht telefoneren, helpdesktaken en mensen ontvangen. Die skills zijn aan te leren, door te investeren in tijd, training en advisering. Training en consultancy zijn bovendien niet alleen instructief waardevol. Investeren hierin is investeren in jezelf. Participatie is voor iedere individuele medewerker dus een compliment én een ervaring die stimuleert en motiveert. Een regelmatige training, coaching en advisering van uw medewerkers heeft zeker een positieve invloed op het verloop in uw personeelsbestand. Ace! Management Partners zet altijd in op het hoogste kwaliteitsniveau. Door beter in te leven dan anderen en door de gedreven en open opstelling. Zonder vooroordelen of ingesleten patronen. Zo worden de aangeboden technieken en vaardigheden zelf ontwikkeld, mét universiteiten en gespecialiseerde bureaus.

 

Ace! trajecten

Geen traject start zonder een helder beeld over uw doelstellingen, eisen en wensen en de manier waarop we die het beste kunnen realiseren. Daarom oriënteert Ace! Management Partners zich vooraf heel gedetailleerd en specifiek op de groep voor wie de training of de advisering is bestemd en zoekt zij aansluiting bij door zich in te leven in organisatie, cultuur niveau, branche en actuele situatie van de opdrachtgever. Onderdeel van deze analyse zijn interviews met zowel leidinggevenden als een dwarsdoorsnede van de medewerkers. Het schrijven van de training of het kader voor het advies volgt pas na overeenstemming over niveau en feedback van het management Zo ontstaat maatwerk dat altijd exact aansluit op de organisatiecultuur van de opdrachtgever en de praktijk van de medewerkers. Om iedere medewerker een maximale aandacht te kunnen geven, is de groepsgrootte voor de trainingen beperkt tot gemiddeld tien personen. De trainers bieden de deelnemers een combinatie aan van afwisselende werkvormen: analyse van op video vastgelegde rollenspelen, frequente individuele oefeningen en toetsingen in workshops. Simulaties, directe toepasbare technieken en persoonlijke gedragsanalyse; zij hebben maar één doel: een duidelijk aantoonbare rendementsverbetering halen uit het talent dat, dag in dag uit om u heen loopt. Talent waarvan dat laatste zo belangrijke stukje alleen nog maar geactiveerd hoeft te worden. Na afloop van het traject volgt er natuurlijk nog terugkoppeling. Is voldaan aan al uw verwachtingen? Waaraan moet de organisatie nog werken en met welke technieken kunnen zij dit vervolg aanpakken? Coaching dus! Wat zijn aandachtspunten voor het management én voor de medewerkers? Is een follow-up programma nodig? Ook in het afhandelen van dit zeer belangrijke aspect toont Ace! Management Partners zich de professionele consultant op welke titel zij wordt ingehuurd.

 

Optimale resultaten

Als leidinggevende in een organisatie wilt u het beste uit uw resources halen: het bedrijf en haar medewerkers. U beseft dat mensen uw belangrijkste en meest kostbare bedrijfsmiddel zijn. Omdat u zich informeert over de diensten van ons bureau gaat u ervan uit dat nog niet bij al uw collega's de top bereikt is of dat de organisatie nog effectiever kan opereren. U verwacht wellicht dat er zich in uw mensen nog onontdekte vaardigheden schuilhouden. Het ontdekken en activeren van deze vaardigheden, en de afstemming daarvan in het bedrijf, is het gespecialiseerde product van Ace! Management Partners.

 

Training & Coaching

Mensen hebben vaak meer potentieel dan ze zelf denken. Training & Coaching is op zoek gaan naar die extra capaciteiten die iedereen, vaak latent, in zich heeft. Dit vereist een positief stimulerende en prikkelende aanpak en een ervaren consultant. Door deelnemers positief uit te dagen ontdekken ze zelf hun verborgen talenten. Door vervolgens te coachen worden de nieuw verworven vaardigheden een "tweede natuur". Vanuit goede medewerkers de perfecte medewerkers creëren. Dat is de resultaatgerichte taakopvatting van ons bureau. Voldoende is in de tegenwoordige economie niet goed genoeg meer. Behalve van de cursisten eist dit ook van de consultants een maximale inbreng en motivatie. Evenals emotionele intelligentie, die recht doet aan de directe benadering, waar we voor hebben gekozen. Maar anderen inspireren om te ontdekken, vraagt overtuiging en een open mind. Trainen en coachen doe je met intuïtie die op scherp staat.

 

Management Consulting & Interim Management

Maar ook organisaties hebben vaak meer potentieel dan men zelf denkt. Management Consulting en Interim Management is op zoek gaan naar die extra resultaten die met een organisatie bereikt kunnen worden. Nieuwe markten, nieuwe producten, een andere aanpak, internet en organisatievormen. Coaching, sturing en advisering van mensen dus!

 

Samenwerking

De ene persoon doet zaken met de ander. Daarom staat bij Ace! Management Partners de samenwerking tussen mensen centraal. Verkopen is meer dan alleen maar een product of een dienst aanbieden. Concept selling is de juiste omschrijving. Visie en inzicht overdragen, maar ook steeds uitgaan van wat anderen willen bereiken en niet alleen maar van wat de consultant zelf kwijt wil. Een hechte samenwerking dus, gebaseerd op respect en op aansluiting. Moraliteit, ethische normen, cultuur en niveau zijn daarbij onze belangrijkste waarden. Het is niet u en Ace! Management Partners, maar ‘wij, op zoek naar de identiteit van uw organisatie. Of zoals een opdrachtgever het uitdrukte: ”We zitten op dezelfde golflengte; de mindsets voelen elkaar perfect aan en dat is meerwaarde’. De door ons gepresenteerde trainingen en adviezen zijn dan ook steeds een momentopname. Inspelend op marktontwikkelingen, functieverschuivingen en de reeds eerder genoemde noodzaak tot constante verandering wordt continu gewerkt aan fine-tuning en uitbouw van de verschillende programma’s. Wij bieden grote organisaties, maar ook kleine bedrijven en instellingen al meer dan vijf jaar een bewezen en professioneel opgebouwd programma. Veel trouwe relaties volgen trajecten van meerdere jaren. U dacht dat u ervaring had met trainingen en consultancy? De ontmoeting met Ace! Management Partners zal voor u een verrassende nieuwe stap zijn.

 

Principes en uitgangspunten

Het zakelijk klimaat verandert snel. Landsgrenzen vervagen en worden vervangen door economische grenzen. De zichtbaarheid van producten en diensten in de markt is de laatste jaren enorm toegenomen en zal nog verder groeien. Transparantie door de gehele economie neemt sterk toe. De eerste internethype is voorbij, maar er zullen er ook nog gaan volgen. Kostenstructuren van organisaties, productkanalen en organisaties zelf zullen ingrijpend moeten veranderen om succesvol te kunnen blijven. Prijzen en vooral marges staan permanent onder druk. Het is niet meer voldoende om steeds te blijven leren. Het waarnemen van trends en het actief en creatief reageren op veranderingen die er soms helemaal nog niet zijn worden van doorslaggevend belang. Resultaatgerichtheid in balans met aandacht voor mensen kenmerkt onze doelstelling om sociaal verantwoord te groeien. Deze sociale verantwoording hebben we nodig om op ons vakgebeid tot de top te behoren. Om deze positie te verwerven en te behouden hanteren we de volgende principes:

Met onze managementprincipes zorgen we voor een structurele en coherente stimulans van onze bedrijfscultuur, en bereiken we eenduidigheid en conformiteit bij het omgaan met medewerkers en relaties. Door deze principes zijn we in staat om onze medewerkers maximaal te stimuleren en te laten presteren, en kunnen we voor onze opdrachtgevers een maximaal resultaat behalen:

 

 • Vestigingen

  Klik voor de gegevens van onze cursuslocaties in Den Haag, Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Breda, Utrecht, Arnhem, Amersfoort, Brussel en Antwerpen.

  Emailadres: info@ace-management-partners.nl
  Centraal telefoonnummer:  0165 396 108

 • Vakgebieden

  Ace! investeert permanent in kennis en is trendzettend in:

  Accountmanagement, verkoop
  Acquisitie, new business
  Salesmanagement
  Commerciële slagkracht
  Call centers, in- en outbound
  Arbeidsre-integratie
  Werkhervatting na ziekte
  Competentiemodellen
  Competentiemanagement
  HRM, personeelsmanagement
  Inkoopvaardigheden
  Persoonlijke effectiviteit
  Communicatievaardigheden
  Marketing, strategisch
  Operationele marketing
  Webmarketing, e-commerce
  Management, leidinggeven
  Strategisch management
  Organisatiekunde
  Lean en agile werken
  Teams, teamwork
  Productmanagement
  Projectmanagement, Scrum
  Train de trainer, didactiek

  Klik coaching, coach, teamcoaching voor meer details.

 • YouTube vlogs

  Ace! algemeen
  Incompany training
  Personal training
  Interactie in een training
  Multi level/discipline training
  Leerstijlen
  Proactiviteit in training
  Trainingsvormen en trainer
  Meer video's